Wat is een erkende onderneming?

Een erkende onderneming is een onderneming die een officiële erkenning heeft bekomen van het Vlaamse, Waalse en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest om activiteiten te kunnen uitvoeren binnen het dienstenchequesysteem.

 

 

Hoe een erkende onderneming worden?

Om een erkende onderneming te worden, moet u een erkenning aanvragen voor het gewest waar u uw activiteiten wenst uit te oefenen (één erkenning per gewest).

Hoe een erkenning bekomen ?

De aanvragen voor een erkenning van het Vlaamse Gewest worden behandeld door het Departement Werk en Sociale Economie. Indien u een aanvraag wenst in te dienen of bijkomende vragen heeft in verband met de erkenning voor Vlaanderen, dan kan u terecht op hun website (http://www.werk.be/online-diensten/dienstencheques/erkende-onderneming/voorwaarden-tot-erkenning).

Erkenning voor de verschillende gewesten

Sinds 1 januari 2016 heeft elke onderneming een erkenning nodig van het gewest waarin ze haar activiteiten wenst uit te oefenen. Wenst u dienstencheque-activiteiten uit te oefenen binnen de drie verschillende gewesten, dan dient u voor elk gewest een erkenning aan te vragen. Indien u na aanvraag een erkenning bekomt, krijgt u van elk gewest een verschillend erkenningsnummer. Voor het Vlaamse gewest zal dat nummer voorafgegaan worden door een V, voor het Waalse Gewest door een W en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door een B.

Aanwerving Werknemers

De potentiële dienstenchequewerknemer moet zich niet inschrijven als werkzoekende bij de VDAB, Forem, Actiris en ADG. Hier is ook geen bepaalde werkloosheidsduur of bepaald diploma verbonden.

Het is echter wel belangrijk dat u met de werknemer een “arbeidsovereenkomst dienstencheques” aangaat.

Iedereen komt in principe in aanmerking voor een betrekking in het dienstenchequesysteem:

U kunt bijvoorbeeld werken in het dientenchequesysteem indien :

 • U werkloosheidsuitkering ontvangen of een leefloon van het OCMW;
 • U thuis bent, niet buitenshuis werkt en geen uitkeringen ontvangt;
 • U deeltijds werkt en meer uren wil presteren of gewoon iets anders wil doen;
 • U reeds gelijkaardige activiteiten verricht in het PWA-systeem;
 • U in het zwart werkt: via de dienstencheques kunt u uw zwartwerk regulariseren.

Buitenlandse werknemers die in het dienstencheque-systeem willen werken, moeten echter voldoen aan de wetgeving inzake de vreemdelingen en de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

Er zijn ook een aantal categorieën van werknemers die u als erkende onderneming niet kan aanwerven:

 • IBO:u mag geen dienstencheque-activiteit uitoefenen in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming. U moet immers een arbeidsovereenkomst hebben om in het dienstencheque-systeem te werken. U mag de twee systemen (IBO en dienstencheques) niet cumuleren voor dezelfde uren. U mag wel deeltijds werken in het dienstencheque-systeem en daarnaast een individuele beroepsopleiding volgen in een onderneming.
 • U mag stagiair zijn in een dienstenchequebedrijf. Het bedrijf kan echter geen dienstencheques ontvangen van de gebruikers voor wie u als stagiair hebt gewerkt.
 • GESCOen Sociale maribel: u mag dienstenchequebaan niet cumuleren met deze tewerkstellingsmaatregelen.
 • Artikel 60, § 7 van het OCMW: een werknemer aangeworven via artikel 60, § 7 van de wet op de OCMW’s, mag niet betaald worden met dienstencheques.

Verder zijn er nog een aantal afspraken die nageleefd dienen te worden in verband met de plaats van de tewerkstelling.

De werknemer:

 • Mag geen bloed of aanverwant tot de tweede graad zijn van de gebruiker of van een lid van het gezin van de gebruiker
 • Mag niet dezelfde woonplaats hebben als de gebruiker
 • Mag geen activiteit uitoefenen waarvan hijzelf of zijn partner de begunstigde is
 • De werknemer mag geen bloedverwant, gezinslid of aanverwant tot tweede graad zijn van de gebruiker*

*Huishoudelijk werk verrichten voor eigen rekening in het kader van het dienstenchequesysteem is niet mogelijk

 

Meer informatie in verband met arbeidsvoorwaarden en salaris vindt u op de website www.werk.belgie.be.

 

Gebruik en Terugbetaling

Erkende ondernemingen aanvaarden zowel elektronische als papieren dienstencheques. Hieronder vindt u de informatie terug over het gebruik en de terugbetaling van beide types van dienstencheques:

Waarvoor dienstencheques gebruiken?

Als erkende onderneming kan u twee soorten activiteiten aanbieden: hulp in het huishouden of hulp bij dagelijkse activiteiten buitenshuis.

Mijn documenten

 

Nog vragen over de dienstencheques? Onze adviseurs antwoorden u op 02/547.54.93.