Fiscaal Aftrekbaar

Dienstencheques zijn fiscaal aftrebaar. Het fiscaal voordel wordt toegekend op basis van uw hoofdverblijfplaats op 1 januari volgend op het jaar van de aankoop van de dienstencheques.

Sinds 1 januari 2016,

Geldt een belastingvermindering van €2,70 per dienstencheque voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques per persoon (aanslagjaar 2017). Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €6,30 na belastingvermindering.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op deze belastingvermindering.

Jaarlijks round 1 maart ontvangt u van Sodexo een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen om van het fiscaal voordeel te genieten.

Indien uw inkomen beperkt is, kan u toch dienstencheques bestellen en genieten van een belastingvermindering via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”. U kan gebruik maken van uw belastingkrediet door het fiscaal attest bij uw belastingaangifte te voegen. Wanneer u geen aanslagbiljet toegestuurd krijgt, kan u deze zelf aanvragen bij uw plaatselijk belastingkantoor.

Voor bijkomende informatie kan u de FOD Financiën contacteren op het nummer 02/572 57 57 (normaal tarief).