Fiscaal Aftrekbaar

Wanneer u papieren of elektronische dienstencheques gebruikt, wordt u een fiscaal voordeel toegekend op basis van uw hoofdverblijfplaats op 1 januari volgend op het jaar van de aankoop van de dienstencheques.

Vanaf 1 januari 2016,

geniet u van een belastingvermindering van €2,70 per dienstencheque voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques per persoon (aanslagjaar 2017). Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €6,30 na belastingvermindering.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op deze belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam aankopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per persoon. Daarom is het dus belangrijk dat beide partners elk hun eigen gebruikersnummer hebben bij Sodexo.

Jaarlijks op 1 maart ontvangt u van Sodexo een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen om van bovenstaand fiscaal voordeel te genieten.

Indien uw inkomen beperkt is, kan u toch dienstencheques bestellen en genieten van een belastingvermindering via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”. U kan gebruik maken van uw belastingkrediet door het fiscaal attest bij uw belastingaangifte te voegen. Wanneer u geen aanslagbiljet toegestuurd krijgt, kan u deze zelf aanvragen bij uw plaatselijk belastingkantoor.

Voor bijkomende informatie kan u de FOD Financiën contacteren op het nummer 02/572 57 57 (normaal tarief).