Voordelen

Indien u werkt binnen het dienstenchequesysteem, beschikt u over de bijzondere arbeidsovereenkomst “arbeidsovereenkomst dienstencheques”. Deze overeenkomst biedt u, als werknemer, verschillende sociale voordelen:

1

Sociale bescherming

2

Pensioenbijdrage

3

Vakantiegeld

4

Gewaarborgd loon bij ziekte of arbeidsongeval