Hoe inschrijven voor moederschapshulp?

Om beroep te doen op de gratis moederschapshulp van 105 dienstencheques moet u zich inschrijven. Volgend stappenplan toont welke stappen u moet ondernemen om ingeschreven te zijn:

 U dient een aanvraag in tot moederschapshulp bij uw sociaal verzekeringsfonds. 
U kan uw aanvraag ten vroegste vanaf de 6de maand van de zwangerschap indienen. U heeft ten laatste tot aan het einde van de 15de week volgend op de geboortedatum. Na deze termijn zal een aanvraag niet meer gerespecteerd worden.
Uw sociaal verzekeringsfonds bezorgt u de nodige attesten en inschrijvingsformulieren voor het indienen van een aanvraag.
Als u voldoet aan de voorwaarden en de juiste documenten werden opgestuurd, regelt uw sociaal verzekeringsfonds de bestelling van de dienstencheques met Sodexo.
Na de geboorte van uw kind stuurt Sodexo de 105 gratis dienstencheques op. In geval van papieren dienstencheques gebeurt dit via de post en zijn uw dienstencheques binnen de 3 dagen na bestelling beschikbaar. Elektronische dienstencheques zijn onmiddellijk na bestelling beschikbaar in de elektronische portefeuille in uw Beveiligde Zone. Na de bestelling zijn uw dienstencheques 8 maanden geldig.