Eenvoudig

Het gebruik van dienstencheques maakt uw dagelijks leven gemakkelijker en ontlast u van tijdrovende huishoudelijke taken.

U kan een huishoudhulp inschakelen die vergoed wordt op basis van één dienstencheque per volledig gepresteerd uur

De gemakkelijke bestelprocedure geeft u de mogelijkheid om snel over uw dienstencheques te beschikken. Zowel de elektronische als papieren dienstencheques zijn bovendien eenvoudig in gebruik.

Elektronische dienstencheques zijn eenvoudig in gebruik aangezien u online uw elektronische dienstenchequeportefeuille kan beheren zowel op vlak van aankoop als van gebruik.

Veilig

Het gebruik van zowel elektronische als papieren dienstencheques biedt u een veilig en zeker betaalmiddel. U betaalt de huishoudhulp enkel via dienstencheques waar u zelf de controle over heeft en vermijdt zo het gebruik van cash geld.

Papieren dienstencheques vult u zelf in en ondertekent u bij afgifte. Bij de elektronische dienstencheques kan u de prestaties, ingegeven door uw huishoudhulp, bevestigen of betwisten via uw Beveiligde Zone of via de applicatie op uw smartphone.

Elektronische dienstencheques zijn bijzonder veilig aangezien het online beheren van uw dienstencheques het risico op verlies of diefstal vermindert.

Betaalbaar

Om uw huishoudhulp te vergoeden voor de geleverde prestaties, overhandigt u één papieren of elektronische dienstencheque per volledig gewerkt uur.

Als reguliere gebruiker kan u per kalenderjaar 500 dienstencheques bestellen waarvan de eerste 400 aan €9 euro en de overige 100 aan €10. Er zijn echter een aantal situaties waarin de aankooplimiet per kalenderjaar verschilt, hier vindt u een overzicht.

Fiscaal Aftrekbaar

Wanneer u papieren of elektronische dienstencheques gebruikt, wordt u een fiscaal voordeel toegekend op basis van uw hoofdverblijfplaats op 1 januari volgend op het jaar van de aankoop van de dienstencheques.

Vanaf 1 januari 2016,

geniet u van een belastingvermindering van €2,70 per dienstencheque voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques per persoon (aanslagjaar 2017). Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €6,30 na belastingvermindering.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op deze belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam aankopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per persoon. Daarom is het dus belangrijk dat beide partners elk hun eigen gebruikersnummer hebben bij Sodexo.

Jaarlijks op 1 maart ontvangt u van Sodexo een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen om van bovenstaand fiscaal voordeel te genieten.

Indien uw inkomen beperkt is, kan u toch dienstencheques bestellen en genieten van een belastingvermindering via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”. U kan gebruik maken van uw belastingkrediet door het fiscaal attest bij uw belastingaangifte te voegen. Wanneer u geen aanslagbiljet toegestuurd krijgt, kan u deze zelf aanvragen bij uw plaatselijk belastingkantoor.

Voor bijkomende informatie kan u de FOD Financiën contacteren op het nummer 02/572 57 57 (normaal tarief).

Flexibel

Het dienstenchequesysteem is een flexibel systeem dat u op verschillende manieren toelaat het aan te passen aan uw eigen wensen en behoeften.

Ten eerste kan u voor het vergoeden van uw huishoudhulp kiezen tussen twee verschillende formaten van dienstencheques, namelijk elektronische of papieren dienstencheques. Voor beide is de bestelprocedure hetzelfde, elektronische dienstencheques zijn echter sneller beschikbaar en veiliger in gebruik.

Verder is het aantal dienstencheques dat u per jaar kan bestellen en het bedrag per cheque aangepast aan uw persoonlijke situatie. U kan dienstencheques ook gebruiken om verschillende activiteiten te vergoeden die uw dagelijkse taken ondersteunen. Het gaat hier zowel om ondersteuning bij u thuis als ook activiteiten buitenshuis.

Elektronisch

Naast papieren dienstencheques bestaan er ook elektronische dienstencheques. Het bestelproces voor beide formaten is hetzelfde. De elektronische dienstencheque is na bestelling sneller beschikbaar en eenvoudig in gebruik. Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste verschillen tussen beide formaten dienstencheques:

Elektronische dienstencheques Papieren dienstencheques
Beschikbaar onmiddellijk na uw bestelling Verstuurd naar de post binnen de 3 werkdagen na uw bestelling
U hoeft niets te doen. De huishoudhulp geeft de prestatie door. U kan de prestaties op elk moment bevestigen of betwisten. U vult de dienstencheques in en bezorgt ze aan uw huishoudhulp

Elektronische dienstencheques hebben een aantal handige voordelen ten opzichte van papieren dienstencheques:

1

Veiliger in gebruik
Minder kans op verlies of diefstal dienstencheques aangezien ze online beheerd worden

2

Minder kans op vervallen dienstencheques
Online worden automatisch de 'oudste' dienstencheques eerst uitgegeven

3

Garantie dat de dienstencheque voldoet aan alle voorwaarden
Er kan niets fout gaan bij het invullen van de cheque, de gegevens worden automatisch aangevuld online

4

Onmiddellijk beschikbaar

5

Geen kost aangerekend voor het omruilen van papieren naar elektronische dienstencheques